PIONEER S-DV222/XTW/EW Owner's Manual

Cover page of PIONEER S-DV222/XTW/EW Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER S-DV222/XTW/EW, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 102 pages
  • File size: 4.53 MB
  • Available language versions: Portuguese, Swedish, Russian, Danish, Finnish
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
DVD/CD-receiver
DVD/CD-modtager
XV-DV222
Högtalarsystem
Højttalersystem
S-DV222
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
XV-DV222_Sw.book Page 1 Monday, March 1, 2004 10:40 AM
background image
DVD/CD-receiver
DVD/CD-modtager
XV-DV222
Högtalarsystem
Højttalersystem
S-DV222
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
XV-DV222_Sw.book Page 1 Monday, March 1, 2004 10:40 AM
background image
Svenska
2
Sw
OBSERVERA
Denna apparat innehåller en laserdiod av högre klass
än 1. För att inte äventyra säkerheten får du inte ta
bort någon del av höljet eller försöka komma in i
apparaten på något annat sätt.
Överlåt all service till kvalificerad personal.
Följande varningsetikett finns på anläggningen.
Placering: Anläggningens baksida.
CLASS 1
LASER PRODUCT
D3-4-2-1-8_Sw
VARNING: Denna apparat är inte vattentät. Utsätt
aldrig apparaten för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elektriska stötar. Ställ inga
behållare med vatten i närheten av denna apparat
såsom vaser, krukor, behållare med kosmetika,
medicinflaskor, m.m.
D3-4-2-1-3_Sw
VARNING:
LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE AVSNITT
INNAN APPARATEN ANSLUTS FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
Tillgänglig spänning kan variera beroende på land
och region. Kontrollera att nätanslutningens
spänning där denna apparat skall brukas
överensstämmer med den erfordrade spänningen
(t.ex.. 230 V eller 120 V) som står angiven på
bakpanelen.
D3-4-2-1-4_Sw
GRATTIS TILL DITT KÖP AV DENNA FINA PIONEERPRODUKT.
Pioneer är ledande inom DVD-forskning för konsumentprodukter och denna apparat innehåller
den allra senaste tekniken.
Vi är säkra på att du kommer att bli helt nöjd med denna anläggning.
Tack för ditt köp.
Position: undersidan av apparaten
VARNING: Ingen öppen eld såsom tända
stearinljus får ställas på apparaten. Om öppen eld
olyckligtvis skulle falla ned på apparaten kan det
ge upphov till brand.
D3-4-2-1-7a_Sw
Detta utropstecken i en liksidig triangel
används för att uppmärksamma användaren
på viktiga användar- och underhålls-
/reparationsinstruktioner i den litteratur som
medföljer apparaten.
Denna symbol av ett blixtnedslag med
pilspets i en liksidig triangel är avsedd att
varna användaren för oisolerad "farlig
spänning" som finns innanför produktens
hölje och som kan vara tillräckligt stark för
att ge människor elektriska stötar.
VIKTIGT
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:
FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER
BAKSTYCKET) INTE TAS BORT. INGEN
REPARATION FÅR UTFÖRAS AV
ANVÄNDAREN. ANLITA KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL FÖR REPARATION.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
D3-4-2-1-1_Sw
Denna produkt överensstämmer med föreskrifterna i
Lågspänningsdirektivet (73/27/EEC, uppdaterat med
93/68/EEC), och EMC-direktiven (89/336/EEC,
uppdaterat med 92/31/EEC och 93/68/EEC).
D3-4-2-1-9a_Sw
VENTILATION: Vid placering av denna apparat
måste du lämna fritt utrymme runt den för att
förbättra värmebortledningen och ventilationen
(minst 10 cm ovanför, 10 cm på baksidan och 10 cm
på båda sidorna).
VARNING: Springor och öppningar i
apparatkåpan är till för att ventilera och säkerställa
en tillförlitlig funktion av denna produkt och för
att skydda den från överhettning och undvika risk
för brand. Öppningarna får aldrig blockeras eller
övertäckas med saker såsom tidningar, bordsdukar,
gardiner, m.m. Ställ inte heller apparaten på tjocka
mattor, sängar, soffor eller högar med tygstycken.
D3-4-2-1-7b_Sw
XV-DV222_Sw.book Page 2 Monday, March 1, 2004 10:40 AM
background image
Svenska
3
Sw
STANDBY/ON-brytaren är sekundärt ansluten och
gör därför inte apparaten spänningslös i
beredskapsläge. Installera därför apparaten på en
lämplig plats där det är enkelt att dra ur
nätkontakten om det skulle inträffa en olycka.
Nätkontakten skall vara urdragen ur vägguttaget om
apparaten inte skall användas på en längre tid.
D3-4-2-2-2a_Sw
Energisparande design
Denna anläggning förbrukar 0,39 W i
beredskapsläge (standby).
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Dessa högtalarkontakter kan ha FARLIG SPÄNNING.
Då du ansluter eller kopplar ur högtalarkablarna får
inga oisolerade delar röras innan elsladden har dragits
ur eluttaget.
D3-4-2-2-3_Sw
ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö, temperatur och luftfuktighet:
+5
°C­ +35 °C (+41 °F­ +95 °F); lägre än 85 %RH
(kylventilationen får inte vara blockerad).
Installera inte på följande platser
· Plats som är direkt utsatt för solljus eller starkt
artificiellt ljus
· Plats som är utsatt för hög luftfuktighet, eller plats
med dålig ventilation.
D3-4-2-1-7c_Sw
XV-DV222_Sw.book Page 3 Monday, March 1, 2004 10:40 AM
background image
4
Sw
Svenska
Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, så att du lär dig att använda apparaten på rätt
sätt. Förvara därefter bruksanvisningen på lämplig plats.
Innehållsförteckning
01 Innan du börjar
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Introduktion till hemmabiografen . . . 6
Kompatibla skivor. . . . . . . . . . . . . . . 6
Spelbara CD-R/RW-skivor . . . . . . . 7
Spelbara DVD-R/RW-skivor . . . . . . 7
Spelbara skivor inspelade på PC . . 7
Om WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spelbara typer av komprimerat
ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spelbara JPEG-filer . . . . . . . . . . . . 7
02 Knappar och displayer
Frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
03 Komma igång
Sätta på och ställa in . . . . . . . . . . . 11
Ställa in klockan . . . . . . . . . . . . . 11
Ställa in fjärrkontrollen för att styra
TV:n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Använda Rumsinställningen . . . . . 12
Använda skärmdisplayerna . . . . . . 12
Att spela skivor . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Knappar för enkel avspelning . . . 13
Fortsätt och Senaste minne. . . . . 14
Menyer på DVD-Video skivor . . . . 14
PBC-menyer på Video-CD-/Super
VCD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Välja stationer . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Förbättra dålig FM mottagning . . 15
Spara stationsinställningarna . . . 16
Lyssna på lagrade stationer . . . . . 16
Lyssna på andra apparater . . . . . . . 16
04 Hemmabioljud
Avlyssningsfunktion Auto . . . . . . . . 17
Lyssna med surroundljud . . . . . . . . 17
Inställning av Dolby Pro Logic II
Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lyssna i stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lyssna med hörlurar . . . . . . . . . . . . 18
Använda de avancerade
surroundeffekterna . . . . . . . . . . . . . 18
Justera nivån på den avancerade
surroundeffekten . . . . . . . . . . . . . 18
Dialogförstärkning . . . . . . . . . . . . . . 18
Lyssna med virtuell bakre
surroundhögtalare . . . . . . . . . . . . . . 19
Använda avlyssningsfunktionerna
Quiet och Midnight . . . . . . . . . . . . . 19
Justera bas och diskant . . . . . . . . . . 19
Förstärka basnivån. . . . . . . . . . . . . . 19
Stänga av ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . 19
05 Spela skivor
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Använda Disc Navigator
(skivnavigatorn) för att bläddra
igenom en skivas innehåll . . . . . . . . 20
Avsökning av skivor . . . . . . . . . . . . . 20
Långsam uppspelning . . . . . . . . . . . 21
Avspelning bakåt/framåt bild för
bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Göra en slinga av ett skivavsnitt . . . . 21
Repeteringsfunktionen . . . . . . . . . . 21
Använda skärmmenyer . . . . . . . . . 22
Använda fronpanelens display . . . 22
Slumpvis avspelning . . . . . . . . . . . . 22
Använda skärmmenyn . . . . . . . . . 22
Programmera en spellista . . . . . . . .23
Använda skärmmenyer . . . . . . . . .23
Använda frontpanelens display . . .24
Radera spellistan . . . . . . . . . . . . .25
Söka på en skiva. . . . . . . . . . . . . . . .25
Ändra textspråk . . . . . . . . . . . . . . . .25
Ändra ljudspråk på DVD-skivor. . . . .25
Byta ljudkanal på DVD-RW-skivor i
VR-format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Byta ljudkanal på Video-CD-/
Super VCD-skivor . . . . . . . . . . . . . . .26
Zooma in bilden . . . . . . . . . . . . . . . .26
Ändra kameravinklar . . . . . . . . . . . .26
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . .26
Skivinformation på skärmen . . . . .26
Information på frontpanelens
display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
06 Titta på JPEG-skivor
Visa ett bildspel med JPEG-bilder. . .28
Använda Skivnavigatorn och
fotoläsaren för JPEG. . . . . . . . . . . . .28
Zooma in bilden . . . . . . . . . . . . . . . .28
07 Fler radiofunktioner: RDS
Introduktion till RDS. . . . . . . . . . . . .29
Visa RDS-information . . . . . . . . . .29
Söka efter RDS-program . . . . . . . .29
08 Använda klockan
Ställa in väckarklockan. . . . . . . . . . .30
Sätta på/stänga av
väckarklockan . . . . . . . . . . . . . . . .30
Sätta på insomningstimern . . . . . . .30
09 Inställning av surroundljud
Ställa in surroundljudet . . . . . . . . . .32
Alternativ på
systeminställningsmenyn . . . . . . .32
Ställa in individuella
kanalnivåer . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
10 Bildjusteringsmenyn
Video Adjust (Bildjustering). . . . . . . 34
Göra egna förinställningar . . . . . . 34
11 Grundinställningsmenyn
Använda menyn Initial Settings
(grundinställningar). . . . . . . . . . . . . 35
Video Output (Inställning
av bildutgång) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TV Screen (TV-skärmen) . . . . . . . . 35
AV Connector Out (AV-utgång) . . . 35
Språk inställningar . . . . . . . . . . . . . 35
Audio Language (Ljud språk) . . . . 35
Subtitle Language (Textspråk) . . . 36
DVD Menu Language (Språk för
DVD-menyer) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Subtitle Display (Textvisning) . . . . 36
Displayinställningar. . . . . . . . . . . . . 36
OSD Language (Språk på
skärmmenyerna) . . . . . . . . . . . . . 36
On Screen Display . . . . . . . . . . . . 36
Angle Indicator (Vinkelsymbol) . . . 36
Alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Parental Lock (Föräldralås) . . . . . . 37
PhotoViewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
12 Andra anslutningar
Koppla in externa antenner . . . . . . . 39
Ansluta externa apparater . . . . . . . . 39
Dämpa ljudsignalen på externa
apparater anslutna till TV- och
LINE-ingångarna. . . . . . . . . . . . . . 39
Inspelningsfunktionen . . . . . . . . . 40
Använda SCART AV-utgången. . . . . 40
Ändra ljudingången för TV från
SCART till RCA . . . . . . . . . . . . . . . 40
13 Ytterligare information
Stänga av demonstrationen. . . . . . . 41
Barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ändra klockans visning . . . . . . . . . . 41
Ställa in TV-format . . . . . . . . . . . . . . 41
Titta på NTSC på en PAL-TV
(MOD. PAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
XV-DV222_Sw.book Page 4 Monday, March 1, 2004 10:40 AM
background image
5
Sw
Svenska
Återställa systemet . . . . . . . . . . . . . 41
Använda och hantera skivor . . . . . . 42
Titlar, kapitel och spår . . . . . . . . . 42
DVD-Video-regioner . . . . . . . . . . . 42
Hantering av skivor . . . . . . . . . . . 42
Förvaring av skivor . . . . . . . . . . . . 42
Skivor som ska undvikas . . . . . . . 42
Rätt installation och skötsel av
denna apparat . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Placeringstips . . . . . . . . . . . . . . . 42
Rengöring av linsen. . . . . . . . . . . 43
Problem med kondens . . . . . . . . 43
Flytta apparaten. . . . . . . . . . . . . . 43
Hantera nätkabeln försiktigt . . . . 43
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DVD-/CD-/Video-CD-spelare. . . . . 44
WMA-/MP3-/JPEG-skivor . . . . . . . 44
Radiodelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Felmeddelande . . . . . . . . . . . . . . 45
Skärmstorlekar och skivformat . . . . 45
Användare av bredbilds-TV . . . . . 45
För innehavare av standard-TV. . . 45
Välja språk med listan över
språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Lista för språkkoder . . . . . . . . . . . . 46
Lista för landskoder . . . . . . . . . . . . 46
Kodlista för förinställningar . . . . . . 46
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bilaga
Installera din XV-DV222 DVD/CD-
receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
XV-DV222_Sw.book Page 5 Monday, March 1, 2004 10:40 AM

Reviews

There are no reviews of this manual yet.