PIONEER DBR-S120NL/NYXK/NL Owner's Manual

Cover page of PIONEER DBR-S120NL/NYXK/NL Owner's Manual

Owner's Manual for PIONEER DBR-S120NL/NYXK/NL, downloadable as a PDF file.

We also have service manual to this model.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 32 pages
  • File size: 0.41 MB
  • Available language versions: Dutch
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
Digitale Satelliet Ontvanger
DBR-S120NL
Gebruiksaanwijzing
background image
Digitale Satelliet Ontvanger
DBR-S120NL
Gebruiksaanwijzing
background image
1
INHOUD
Gefeliciteerd met de keuze van uw Pioneer DBR-S120NL satellietontvanger. Met deze Pioneer
satelliet ontvanger heeft u toegang tot digitale satellietprogramma's en diensten.
Opmerking: u heeft een abonnement nodig om toegang te hebben tot de diensten van
CANALDIGITAAL. Raadpleeg het "Welkomstpakket".
1
INLEIDING ........................................................................................................................ 2
1.1
Afstandsbediening ................................................................................................... 4
2
ONTVANGER AANSLUITEN .......................................................................................... 5
3
MENU-STRUCTUUR ....................................................................................................... 7
4
INSTALLEREN VAN DE SATELLIETONTVANGER ....................................................... 8
4.1
Instellingen ................................................................................................................ 8
4.2
Technische informatie ............................................................................................ 11
4.3
Het installeren van de kanalen .............................................................................. 12
5
HET MENU ..................................................................................................................... 14
5.1
Code en kinderslot .................................................................................................. 14
5.2
Voorkeuze zenders kiezen ...................................................................................... 15
5.3
Programma's opnemen ......................................................................................... 16
5.4
Informatie abonnement en brievenbus ............................................................... 18
6
INFORMATIEBALKEN (INFO) ....................................................................................... 19
7
ELEKTRONISCHE PROGRAMMAGIDS (EPG) ............................................................. 20
7.1
Programma overzicht ............................................................................................. 20
7.2
Film, sport, jeugd, documentaire en overige genres ......................................... 22
7.3
Selecteren programma's ....................................................................................... 23
7.4
Lijst geselecteerde programma's ......................................................................... 23
8
DE + TOETS ................................................................................................................... 24
9
RADIOKANALEN ........................................................................................................... 24
10
DE KANALEN ................................................................................................................. 25
10.1
De lijst van kanalen ................................................................................................ 25
10.2
De nummering van de kanalen wijzigen ............................................................. 25
10.3
Nieuwe kanalen toevoegen ................................................................................... 26
10.4
Kanalen verwijderen .............................................................................................. 26
10.5
Kanalen opnieuw installeren ................................................................................. 26
11
BETAALPROGRAMMA'S .............................................................................................. 27
12
INFORMATIE VOOR ABONNEES ................................................................................. 28
13
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN .................................................................................. 28
14
PROBLEMEN OPLOSSEN ............................................................................................. 30
15
TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................................................ 31
background image
2
1
1
INLEIDING
Veiligheidsvoorschriften
Let op gevaarlijke spanningen in uw ontvanger. De kast niet openen, deze mag alleen door speciaal
opgeleid personeel gerepareerd worden.
Plaats deze Pioneer-satelliet ontvanger niet in de regen of in een vochtige omgeving, om kortsluiting
en dus brand of elektrische schokken te voorkomen.
Controleer voordat u de ontvanger op de netspanning aansluit of de netspanning overeenkomt met
de spanning op het plaatje op de onderzijde van de ontvanger.
Zo niet, raadpleeg uw dealer.
Zorg ervoor dat er geen voorwerpen en vloeistoffen in de luchtopeningen komen. Wanneer er vloeistof
in de ontvanger terecht komt, neem de netstekker van de ontvanger uit de contactdoos en haal er
een technicus bij.
Zorg ervoor dat de lucht door de luchtopeningen vrij kan circuleren. Laat minstens 3 cm vrij rondom
de ontvanger.
Plaats de ontvanger niet dichtbij een warmtebron (radiator, e.d.) of een apparaat met een sterk
magnetisch veld (zoals een motor, transformator).
Gebruik de ontvanger niet in een stoffige omgeving waar het onderhevig is aan trillingen.
Gebruik de ontvanger niet meteen nadat u het apparaat van een koude naar een warme omgeving
- of omgekeerd - verplaatst heeft, of in een omgeving met een hoge luchtvochtigheidsgraad.
Voorkom heftige schokken als u de ontvanger moet vervoeren.
Maak de ontvanger schoon met een vochtige zeemleren lap. Gebruik nooit een schuurmiddel.
De ontvanger levert een spanning van 14 of 18 V gelijkspanning aan de satellietschotel. Zorg dat u de
satellietschotel alleen aansluit op de ingangen voor satellietschotel, en op geen enkele andere ingang.
Sluit nooit een kabel aan of vervang nooit een kabel terwijl de ontvanger op de netspanning
aangesloten is.
Steek de netstekker van de ontvanger nu nog niet in de wandcontactdoos, maar lees deze instructies
eerst verder.
BELANGRIJK
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te
attenderen
op
belangrijke
instructies aangaande bediening en
onderhoud (reparatie) in de bij het
toestel behorende documentatie.
LET OP:
OM
HET
GEVAAR
VAN
ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
TE
VOORKOMEN, MAG U DE KAP (OF
DE
ACHTERKANT)
NIET
VERWIJDEREN. ER BEVINDEN ZICH
GEEN ONDERDELEN BINNENIN DIE
DOOR
DE
GEBRUIKER
GEREPAREERD OF VERVANGEN
KUNNEN
WORDEN.
LAAT
REPARATIE OF ONDERHOUD OVER
AAN
BEVOEGD
SERVICE
PERSONEEL.
Dit symbool met de bliksemschicht
met pijlkop in een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de gebruiker
te attenderen op de aanwezigheid
binnen de behuizing van het product
van onderdelen die niet geïsoleerd
zijn
en
onder
een
dusdanig
"gevaarlijke spanning" staan dat
het gevaar van elektrische schokken
voor personen bestaat.
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION
Dit toestel is uitsluitend ontwikkeld voor consumentengebruik en de werking kan niet worden
gegarandeerd voor gebruik in een andere toepassing dan waarvoor het bedoeld is te werken.
WAARSCHUWING: Dit toestel is niet waterdicht, dus om brand en elektrische schokken te
voorkomen mag u het toestel niet blootstellen aan regen of vocht en mag u geen water in
de buurt plaatsen van het toestel, zoals bijvoorbeeld in een vaas, bloempot, of in flesjes
met cosmetica of medicijnen enz.
Bij het wegwerpen van gebruikte batterijen dient u de in het gebied waar u zich bevindt
geldende regelingen van overheidswege of andere instanties hieromtrent in acht te nemen.
background image
3
DBR-S120NL
VOORZIJDE
ACHTERZIJDE
1
Smartcard opening.
2
Bankpas opening.
3
Menu toets.
4
OK toets.
5
Programma keuze / Menu keuze omhoog.
1
Ingang voor het netsnoer - 230 V/50 Hz
(excessive voltage).
2
Scart - aansluiting voor TV (SELV).
3
Aansluiting voor schotelantenne (SELV).
4
Seriële poort (SELV).
5
Ingang voor de telefoonkabel (TNV).
SELV : Safety Extra Low Voltage.
TNV : Telecommunication Network
Voltage.
6
Parallelle poort (SELV).
7
HIFI audio uitgang (SELV).
8
Scart-aansluiting voor videorecorder
(SELV).
9
Antenne uitgang voor een tweede
satelliet ontvanger (SELV).
NB : Het serie-en type nummer bevinden zich op de sticker aan de achterkant van uw
ontvanger.
SMART CARD 1
SMART CARD 2
MENU
OK
ON/OFF
CANAL+ CANAL DIGITAL
COMPATIBEL
1
23
4
5
6
7
89
10
6
4 Cijferig display.
¶ het uur wanneer de ontvanger in stand-
by staat;
¶ het programmanummer wanneer de
ontvanger ingeschakeld is;
7
Volume instellen (lager) / keuze in menu.
8
Programma keuze / Menu keuze omlaag.
9
Volume instellen (hoger) / keuze in menu.
10 AAN / UIT schakelaar.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
230 V~
MODEM
SERIAL
PARALLEL
LEFT
RIGHT
AUDIO
HI-FI
TV
VCR
RF IN
14/18V.300mA
RF OUT
1
5
2
3
4
6
7
8
9
background image
4
1.1 AFSTANDSBEDIENING
INFO
: Voor het in beeld
brengen van infor-
matiebalken met
informatie over het
programma.
OK
: Toets waarmee u
een gekozen optie
bevestigt.
: Het activeren en
deactiveren van u
favoriete kanalen.
SERV : Informatie over het
abonnement.
+
: Uitgebreide
informatie over een
programma of het
instellen van taal
en/of ondertiteling.
: Uitzetten van het
geluid.
EPG
: ELECTRONISCHE
PROGRAMMAGIDS
met informatie over
de programma's.
: Toetsen om door de
menu
s heen te
lopen, door de
programma's te
lopen of om het
volume in te stellen
: Om terug te gaan
naar een
TV-programma.
Deze afstandsbediening werd ontworpen voor het bedienen van deze satelliet ontvanger.
¶ Verwijder het klepje van de batterijhouder op de achterzijde van de afstandsbediening.
¶ Plaats twee batterijen (type R03G/AAA -
1.5 V).
¶ Klik het klepje weer op zijn plaats.
De
Pioneer
batterijen
die
bij
de
afstandsbediening voor de nieuwe ontvanger
worden meegeleverd,bevatten niet de zware
metalen kwik en cadmium.
In veel landen mogen lege batterijen echter
niet met het huisvuil weggegooid worden.
Informeer a.u.b. naar de plaatselijke
voorschrijften voor het wegdoen van lege
batterijen.
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
INFO
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
DAG
NACHT
AVOND
VOORK
SERV
TV/SAT
MENU
TERUG
OK
EPG
MENU : Om toegang te
krijgen tot het
hoofdmenu.
A,B,C, : Functietoetsen.
D,E
: Aan/Uit knop
(stand-by).
TV/SAT: Om te schakelen
tussen ontvangst via
uw digitale decoder
of direct via uw TV-
kabelaansluiting.

Reviews

There are no reviews of this manual yet.