NAD M55 Owner's Manual

Cover page of NAD M55 Owner's Manual

Owner's Manual for NAD M55, downloadable as a PDF file.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 38 pages
  • File size: 5.3 MB
  • Available language versions: English
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
M55
Multiformatspelare
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA
Bruksanvisning
®
background image
M55
Multiformatspelare
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA
Bruksanvisning
®
background image
2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Introduktion
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA
background image
3
VARNING FÖR ATT MINIMERA RISKEN FÖR BRAND OCH ELEKTRISK CHOCK, FÅR
DENNA PRODUKT INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT
VARNING
DENNA DVD-SPELARE ANVÄNDER ETT LASER SYSTEM. FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA DENNA PRODUKT
ORDENTLIGT BER VI DIG ATT LÄSA BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT OCH SPARA DEN FÖR SENARE
BRUK. OM APPARATEN SKULLE BEHÖVA UNDERHÅLL BER VI DIG ATT KONTAKTA EN AUKTORISERAD
VERKSTAD.
ANVÄNDANDE KONTROLLER, JUSTERINGAR FÖR ATT FÖRÄNDRA PRESTANDA PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD
SOM ANGES KAN RESULTERA ATT MAN UTSÄTTS FÖR FARLIG (LASER) STRÅLNING
FÖR ATT UNDVIKA DIREKT EXPONERING AV LASERSTRÅLEN SKALL APPARATENS HÖLJE INTE ÖPPNAS.
SYNLIGT LASERLJUS FÖREKOMMER NÄR HÖLJET ÖPPNAS. TITTA INTE IN I LASERSTRÅLEN.
APPARATEN FÅR INTE EXPONERAS FÖR DROPPANDE ELLER STÄNK. FÖREMÅL SOM INNEHÅLLER
VATTEN, EXEMPELVIS VASER FÅR INTE PLACERAS OVANPÅ APPARATEN.
VARNING ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR SOM INTE UTTRYCKLIGEN
GODKÄNTS AV ANSVARIGA FÖR ELSÄKERHET KAN MEDFÖRA ATT APPARATEN
INTE FÅR ANVÄNDAS.
NOTERA
M55 ställer inte automatisk om nätspänningen. Anslut den enbart till avsedd spänningsstyrka,
antingen. 120V 60Hz eller 230V 50Hz.
SKRIV UPP DITT MODELLNUMMER (NU, MEDAN DU KAN SE DET)
Modell och serienummer på din nya spelare finns på apparatens baksida av apparatens hölje.
För din framtida bekvämlighet föreslår vi att du skriver upp serienumret här :
MODELL NR.____________________________
SERIE NR.____________________________
SÄKERHETSINFORMATION
Introduktion
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA
NAD är ett registrerat varumärke tillhörande NAD Electronics International,
en division inom Lenbrook Industries Limited
Copyright 2006, NAD Electronics International, en division inom Lenbrook Industries Limited
background image
4
Introduktion
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA
INTRODUKTION
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Säkerhetsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
IDENTIFIERING AV DE OLIKA REGLAGEN
Apparatens framsida och display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Bakpanel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Hur du iordningställer fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hur du styr din M55 via fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
HANDHAVANDE
Hur du använder M55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specialfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Skärmsläckare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Automatisk avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stoppa avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Återuppta avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Stillbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Frammatning bild-för-bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Hoppa över kapitel och spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Snabbspolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Avspelning i Slow-Motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hur du använder menysystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Display/Titles/Menus/Subtitles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Avspelning från en annan kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Repeterad avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Lagring av markeringar i minnet
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zoomfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Slumpmässig avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Programmerad avspelning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Spela ljud med CD, VCD och DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
background image
5
INSTÄLLNING
Anslutning till ett surroundsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-23
SACD/DVD-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Dolby Digital ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dolby Pro Logic Surroundljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2-kanals Digital stereoljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
DTS ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning till ett analogt stereosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Anslutning direkt till en TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Första grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-31
Inställning av språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inställning av bildformat och bildläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inställning av bild-scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Val av signalläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gammainställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inställning av svartnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inställning av ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Inställning av kontrastnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Inställning av mättnadsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Videojusteringsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Inställning av Digital- och ljudutgångar och andra inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
REFERENS
Bra att veta om skivorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Spelbara skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Skivspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Språktabell och förkortningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Copyright Information/Macrovision Produktinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Notera: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Alternativ för Videoupplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESP
AÑOL
IT
ALIANO
POR
TUGUÊS
SVENSKA

Reviews

There are no reviews of this manual yet.