ALPINE IVXM706 Owner's Manual

Cover page of ALPINE IVXM706 Owner's Manual

Owner's Manual for ALPINE IVXM706, downloadable as a PDF file.

Manual details

  • Immediate download after payment.
  • Delivered as a PDF file.
  • The manual has 71 pages
  • File size: 1.35 MB
  • Available language versions: Swedish, French, English, Spanish, German, Italian
  • Different language versions may vary sligthly in file size and page count.

We guarantee that...

  • our manuals are complete,
  • our manuals are checked with antivirus,
  • We'll issue refund if the manual is damaged, incomplete or unreadable (our refund policy)

Sample pages

Thumbnail of page 1Thumbnail of page 2Thumbnail of page 3Thumbnail of page 4
Thumbnail of page 5Thumbnail of page 6Thumbnail of page 7Thumbnail of page 8
Thumbnail of page 9
background image
EN
DE
FR
ES
IT
SE
R
ES
IT
SE
ALPINE ELECTRONICS, INC.
Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-8501, Japan
Tel.: (03) 3494-1101
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il
B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles De Gaulle
Cedex, France
Tel.: 01-48 63 89 89
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes
MK14 5BU, U.K.
Tel.: 01908-61 15 56
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal De Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain
Tel.: 34-45-283588
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough,
Victoria 3173, Australia
Tel.: (03) 9769-0000
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany
Tel.: 02102-45 50
ALPINE ITALIA S.p.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio
MI, Italy
Tel.: 02-48 47 81
Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan (Y)
68P41262Y58-O
Mobile Multimedia Station
Yamagata Printing Co., Ltd.
2-6-34, Takashima, Nishi-ku,
Yokohama, Kanagawa, Japan
IVX-C806
IVX-M706
CVA-1006R
· OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
· BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
· MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
· MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
· ISTRUZIONI PER L'USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
· ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
background image
EN
DE
FR
ES
IT
SE
R
ES
IT
SE
ALPINE ELECTRONICS, INC.
Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-8501, Japan
Tel.: (03) 3494-1101
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham,
Ontario L3R 9Z6, Canada
Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il
B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles De Gaulle
Cedex, France
Tel.: 01-48 63 89 89
ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes
MK14 5BU, U.K.
Tel.: 01908-61 15 56
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal De Gamarra 36, Pabellón 32
01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain
Tel.: 34-45-283588
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough,
Victoria 3173, Australia
Tel.: (03) 9769-0000
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany
Tel.: 02102-45 50
ALPINE ITALIA S.p.A.
Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio
MI, Italy
Tel.: 02-48 47 81
Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan (Y)
68P41262Y58-O
Mobile Multimedia Station
Yamagata Printing Co., Ltd.
2-6-34, Takashima, Nishi-ku,
Yokohama, Kanagawa, Japan
IVX-C806
IVX-M706
CVA-1006R
· OWNER'S MANUAL
Please read before using this equipment.
· BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
· MODE D'EMPLOI
Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
· MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
· ISTRUZIONI PER L'USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
· ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
background image
SVENSKA
1-SE
Innehåll
Om dessa instruktioner
VARNING
VARNING ................................................... 3
FÖUSIKTIGT ............................................. 3
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDE .................... 4
Grundläggande manövrering
Användning av stöldskyddet ............................. 8
Inledande start ................................................... 8
Uppfällning av bildskärmen .............................. 8
Nerfällning av bildskärmen ............................... 9
Strömpåslag/strömavslag (PWR) ...................... 9
Val av bildskärmens öppningsvinkel ................ 9
Inställning av bildskärmens visningsvinkel ...... 9
Ställa in volym/bas/diskant/balans
(mellan höger och vänster kanal)/toning
(mellan främre och bakre kanaler) .............. 10
Ljuddämpning ................................................. 10
In/urkoppling av fysiolo-gisk volymkontroll .... 10
Inställning av källors relativa signalnivåer ...... 10
Manövrering av radion
Manuell stationsinställning ............................. 11
Automatisk stationssökning ............................ 11
Omkoppling mellan mottagning i mono/stereo ... 12
Manuell lagring av snabbvalsstationer ............ 12
Automatisk lagring av snabbvalsstationer ...... 13
Inställning av snabbvalsstationer .................... 13
Sökning efter och lagring av lokala stationer
(T.R.V.S.) ..................................................... 13
RDS-mottagning
In/urkoppling av automatisk inställning av
alternativa frekvenser (AF) .......................... 14
Mottagning av regionala RDS-stationer ......... 14
Mottagning av trafikinformation (T.INFO) .... 15
Mottagning enligt programtyp (PTY) ............. 15
Avbrott för mottagning av trafikinformation
under pågående CD/MD-uppspelning,
radiomottagning ........................................... 16
Prioritering av radioprogram enligt önskad
programtyp (P.PTY) .................................... 17
Automatisk mottagning av
katastrofmeddelanden (PTY31) .................. 17
Visning av radiotext ........................................ 17
Manövrering av CD-spelare
(endast IVX-C806)
(IVX-M706/CVA-1006R.....extra tillbehör)
Uppspelning .................................................... 18
Snabbuppspelning framåt/bakåt ...................... 18
Spårsökning .................................................... 19
Upprepad uppspelning .................................... 19
Slumpvis uppspelning (M.I.X.) ...................... 19
Visning och framrullning av CD-titel/CD-text
(SCROLL) ................................................... 19
Visning av lista över spårtitlar/CD-titlar (LIST) .. 20
Kontrollera CD-växlare (extra tillbehör) ........ 21
Val mellan flera växlare .................................. 21
Manövrering av MD-spelare
(endast IVX-M706)
(IVX-C806/CVA-1006R.....extra tillbehör)
Uppspelning av en MD-skiva ......................... 22
Spårsökning .................................................... 22
Snabbuppspelning framåt/bakåt ...................... 23
Repetering (REPEAT) ..................................... 23
Slumpvis uppspelning (M.I.X.) ...................... 23
Framrullning av titlar (SCROLL) ................... 23
Visa lista med spårnamn/MD-titlar ................. 23
Spela upp DVD/Video CD/CD
Manövrering av CD-spelare/DVD-
växlare (tillval)
Spela upp DVD/Video CD/CD ....................... 24
Stillbild/Paus ................................................... 24
Kapitel (DVD)/Spår (Video CD)-sensor ......... 24
Snabbspolning framåt/bakåt ........................... 25
Upprepad uppspelning .................................... 25
Spela upp spår i slumpvis ordning (M.I.X.)
(Video CD/CD) ............................................ 25
Visa lista med skivtitlar ................................... 25
Styra DVD-växlare ......................................... 26
Manövrering av navigeringssystem
(tillval)
Styrning av navigerings-system ...................... 27
Manövrering av extra enhet (tillval)
Manövrering av extra enheter ......................... 28
background image
2-SE
Manövrering av ljudprocessorer
(tillval)
Val av (tillverkarens) förinställda frekvenskurvor. .. 29
Inställning och lagring av egna frekvenskurvor ... 30
Val av förinställda akustiklägen ...................... 30
Inställning av akustiknivåer och
fördröjningstid ............................................. 31
Val av digital övertonsförstärkning (DHE) ..... 31
In/urkoppling av DHE-förstärkning eller
DHE-förfining ............................................. 32
Inställning för BBE-behandling ...................... 32
Fininställning av BBE-behandling .................. 33
Val av lyssningsposition (L.P.S.) ..................... 33
Fininställning av lyssningsposition ................. 33
Ändring av tidskorrigeringsvärde ................... 34
Inställning av övergångspunkt för 2-vägs
kanaluppdelare ............................................. 34
Inställning av kanalnivåer ............................... 35
Inställning av tidskorrigering för 2-vägs
högtalarsystem ............................................. 36
Lagring av kanaluppdelningsinställningar i
minnet .......................................................... 37
Återkallning av lagrade
kanaluppdelningsinställningar med hjälp av
direktväljarna ............................................... 37
Återkallning av kanaluppdelningsinställningar
som lagrats med hjälp av ansluten
kanaluppdelare ............................................. 37
Lagring av ekvaliseringskurvor i minnet ........ 37
Återkallning av lagrade ekvaliseringskurvor med
hjälp av direktväljarna ................................. 38
Val av ekvaliserings-kurvor medan listan över
ljudbehandlingslägen visas .......................... 38
Övrigt
Visning av spektralanalysator (SPE. ANA.)
(gäller endast IVX-C806) ............................ 39
Visning av spektralanalysator (SPE. ANA.)
(gäIler endast IVX-M706/CVA-1006R) ...... 40
In/urkoppling av rak frekvenskurva (Defeat) .. 40
Namngivning av CD-skivor ............................ 41
Inställning av lågbasnivå (när en särskild
lågbashögtalare är ansluten) ........................ 42
Fasomkoppling ................................................ 43
Inställning av avbrott för yttre enhet
(IN-INT MUTE) .......................................... 43
Val av avbrottsikon (IN-INT.) ......................... 44
Inställning av volymnivå för röstvägledning
(MIX LEVEL) ............................................. 44
Ställa in basfrekvensen ................................... 45
Inställning av snabbvisningsläge (VISUAL) .... 45
Bildval på bakre bildskärm (AUX OUT) ........ 46
Visning av klocka (CLOCK DISP.) ................ 47
Omställning av klockan (CLOCK ADJ.) ........ 47
In/urkoppling av sommartid (Summer Time) ... 47
Information via ljudsignal ............................... 48
Demonstration (DEMO) ................................. 48
Inställning av automatisk öppning/stängning av
bildskärmen (AUTO OPEN) ....................... 49
Ljusinställning på bildskärmen (BRIGHT) .... 49
Färgtonsinställning på bildskärmen (TINT) ... 50
Färginställning på bildskärmen (COLOR) ...... 50
Inställning av avbländningsläge
(DIMMER) .................................................. 51
Val av bakgrundsmönster/bakgrundsfärg
(B.GND TEXTURE/B.GND COLOR) ....... 51
In/urkoppling av automatisk ändring av
bakgrund (AUTO B.GND) .......................... 52
Val av visningssätt ........................................... 52
Samtidig ljud/bildåtergivning från två olika
källor ............................................................ 53
Använda fjärrkontrollen
Kontroller på fjärrkontrollen ........................... 54
Byte av batterier .............................................. 55
Informations
Felsökning ....................................................... 56
Tekniska data .................................................. 59
Installation och
anslutningar
Varning! .......................................................... 60
Försiktigt! ........................................................ 60
Försiktighetsåtgärder ...................................... 60
Installation ...................................................... 61
Anslutningar .................................................... 64
* US och utländska patent licenseras av Dolby Laboratories.
background image
3-SE
VARNING
VARNING
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här, eftersom det
kan leda till allvarliga olyckor, till och med med
dödlig utgång.
UTFÖR ALDRIG NÅGON OPERATION SOM INNEBÄR
ATT UPPMÄRKSAMHETEN DRAS BORT FRÅN
KÖRNINGEN.
Stanna alltid fordonet på en säker plats innan apparaten
manövreras. I annat fall kan olyckor lätt inträffa.
STÄLL IN LJUDVOLYMEN PÅ EN NIVÅ MED VILKEN
DET FORTFARANDE ÄR MÖJLIGT ATT HÖRA YTTRE
LJUD UNDER PÅGÅENDE KÖRNING.
Framförande av ett fordon utan att kunna höra ljud utanför
fordonet kan orsaka olycka.
TAG INTE ISÄR OCH GÖR INGA ÄNDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
ANVÄND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-
VOLTSYSTEM SOM HAR NEGATIV (­) JORD.
(Återförsäljaren kan hjälpa dig om du är osäker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stötar eller
andra skador.
FÖRVARA MINDRE FÖREMÅL, SOM T.EX.
BATTERIER, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.
Om något föremål skulle sväljas, skall en läkare kontaktas
omedelbart.
ANVÄND RÄTT AMPERETAL VID BYTE AV SÄKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stötar.
BLOCKERA INTE VENTILATIONSÖPPNINGAR ELLER
VÄRMEPANELER.
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten, vilket kan
leda till brand.
AVSEDD ENDAST FÖR MONTERING I BILAR MED 12
VOLTS-SYSTEM.
Annan användning kan resultera i brand, elektriska stötar
eller andra skador.
STOPPA INTE IN FINGRAR, HÄNDER ELLER
FRÄMMANDE FÖREMÅL I ÖPPNINGAR ELLER HÅL.
Det kan leda till personskada eller skada på utrustningen.
FÖRSIKTIGT
Den här symbolen markerar viktig information.
Ignorera inte det som sägs här, eftersom det
kan leda till allvarliga olyckor, till och med med
dödlig utgång.
AVBRYT GENAST ANVÄNDNING OM PROBLEM
UPPSTÅR.
I annat fall kan personskador eller skador på själva
enheten uppstå. Lämna apparaten till återförsäljaren för
reparation.
ANVÄND INTE NYA OCH GAMLA BATTERIER
SAMTIDIGT. SÄTT I BATTERIERNA MED POLERNA
VÄNDA ÅT RÄTT HÅLL.
Kontrollera noggrant att batteripolerna (+ och ­) vänds åt
korrekt håll enligt angivna anvisningar vid isättning av
batterier. Batterier som är spruckna eller som läcker
batterisyra kan orsaka brand eller personskada.
HÅLL FINGRARNA BORTA NÄR DEN MOTORDRIVNA
FRONTPANELEN ELLER MONITORN ÄR I RÖRELSE.
Det kan resultera i personskador eller skador på enheten.
background image
4-SE
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDE
Temperatur
Kontrollera att temperaturen inuti fordonet är mellan
+45°C och 0°C innan bilstereon slås på.
Fuktkondensering
Det kan hända att Du märker hur CD-ljudet svänger på
grund av kondensering. Om detta skulle hända, skall Du ta
ut skivan ur spelaren och vänta cirka en timme så att
fukten dunstar bort.
Skadad skiva
Försök inte att spela en sprucken, skev eller skadad skiva.
Spelning av en skadad skiva kan allvarligt skada
avspelningsmekanismen.
Underhåll
Försök inte att själv reparera bilstereon, då det uppstår
problem. Kontakta istället affären där bilstereon köptes,
eller närmaste Alpine-verkstad, för reparation.
Försök aldrig att göra följande
Fatta aldrig tag i och drag aldrig ut skivan medan den
håller på att skjutas in i spelaren med den automatiska
laddningsmekanismen.
Försök inte att sätta i en skiva i apparaten när dess ström
är urkopplad.
VARNING
Isättning av skivor
Din spelare kan användas för avspelning enbart med en
skiva åt gången. Gör inga försök att sätta i flera skivor.
Kontrollera att skivans textförsedda sida riktas uppåt när
Du sätter i en skiva. Din spelare kommer automatiskt att
skjuta ut skivan om den sätts i på fel sätt. Om spelaren
fortsätter att skjuta ut en korrekt isatt skiva, skall Du
trycka på omkopplaren RESET med ett spetsigt föremål
såsm en kulspetspenna.
Spelning av en skiva på mycket ojämnt väglag kan
resultera i att musikstycken hoppas över, men detta
kommer inte att repa skivan eller skada spelaren.
Nya skivor
Som en skyddsåtgärd för att förhindra att CD-skivan
fastnar kommer CD-spelaren automatiskt att skjuta ut
skivor med ojämna ytor eller fel isatta skivor. När en ny
skiva sätts in i skivspelaren och skjuts ut omedelbart efter
att ha satts i, skall Du känna efter med ett finger i det
mittre hålets kant och på skivans yttre kant. Om Du kan
känna någon ojämnhet eller onormala förhållanden, kan
detta göra att skivan inte kan sättas i på rätt sätt. För att
avlägsna dessa ojämnheter skall Du gnugga på mitthålets
kant och på den yttre kanten med en kulspetspenna eller
ett liknande instrument, och sedan sätta i skivan igen.
Angående olikformade CD-skivor
Se till att använda endast runda skivor med den här CD-
spelaren, och att ovanligt utformade skivor aldrig används.
Användning av speciellt utformade skivor kan orsaka
skada i spelarens mekanism.
Mitthål
Ojämnheter
Ytterkant
(ojämnheter)
Ny
skiva
Mitthål

Reviews

There are no reviews of this manual yet.